Đóng
  • vi
  • Điền Thuận – Thạnh Xuân

    dien-thuan-go-sao

    ĐẤT NỀN DIEN THUAN – GÒ SAO

    ĐẤT Ở DÂN CƯ HIỆN HỮU –  diện tích từ 60m2 – 70m2 Giá 22 triệu/m2 Đường nhựa trước nhà […]

    31/07/2017