TPHCM sắp có thêm hàng loạt dự án từ nay đến 2020

UBND TP.HCM vừa quyết định cập nhật, bổ sung 130 dự án nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà […]

14/05/2019